Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW ORAZ WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinkę drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1 ofertę nr 5, złożoną przez:
„Usługi Leśne”  Jacek Bronowicki
Biadacz, ul. Leśna 40
46-022 Luboszyce

- za cenę: 116.886,39 PLN brutto i terminem wykonania podcinki drzew do 31.10.2015 r.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o. Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 94,12 punktów, w tym:
- 89,12 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
2) oferta nr 4: PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – otrzymała 79,08 punktów, w tym:
- 74,08 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
3) oferta nr 3: Usługi Leśne i Ogrodnicze  ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski – otrzymała 52,49 punktów, w tym:
- 47,49 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,

- na zadanie nr 2 ofertę nr 1, złożoną przez:
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „FOREST”
inż. Jakub Wajdziak
ul. Ceramiczna 4A/5
49-130 Tułowice

- za cenę: 110.548,80 PLN brutto i terminem wykonania podcinki drzew do 31.10.2015 r.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 2 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:
1) oferta nr 5: „Usługi Leśne”  Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 93,82 punktów, w tym:
- 88,82 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
2) oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o. Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 93,81 punktów, w tym:
- 88,81 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
3) oferta nr 3: Usługi Leśne i Ogrodnicze, ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski – otrzymała 84,06 punktów, w tym:
- 79,06 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
4) oferta nr 4: PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – otrzymała 67,33 punktów, w tym:
- 62,33 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
5) oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI, ul. Gazowa 1 ,
46-200 Kluczbork – otrzymała 64,18 punktów, w tym:
- 59,18 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
6) oferta nr 6: P.H.U. „ANDREW” Andrzej Kuchtyn, ul. Konopnickiej 4F, 46-243 Bogacica – otrzymała 58,93 punktów, w tym:
- 53,93 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,

- na zadanie nr 3 ofertę nr 9, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne
„WER” Sp. z o.o.
Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21
46-040 Ozimek

- za cenę: 59.643,00 PLN brutto i terminem wykonania podcinki drzew do 31.10.2015 r.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:
1) oferta nr 6:  P.H.U. „ANDREW” Andrzej Kuchtyn, ul. Konopnickiej 4F, 46-243 Bogacica – otrzymała 86,09 punktów, w tym:
- 81,09 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
2) oferta nr 2:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARYNOWSKI, ul. Gazowa 1,
46-200 Kluczbork – otrzymała 82,23 punktów, w tym:
- 77,23 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
3) oferta nr 4: PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – otrzymała 68,43 punktów, w tym:
- 63,43 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
4) oferta nr 8: PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, „WAL-MAR” Marek Keczmerski, Skoroszów 4, 63-630 Rychtal – otrzymała 66,63 punktów, w tym:
- 61,63 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,
5) oferta nr 3: Usługi Leśne i Ogrodnicze, ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski – otrzymała 59,23 punktów, w tym:
- 54,23 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania podcinki drzew”,

Zamawiający może zawrzeć umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 2 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na zadanie nr 2.

Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami na zadania nr 1 i 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.