Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 378 NA ODCINKU KM 12+604 - 16+089 W M. GNOJNA - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 378 na odcinku km 12+604 – 16+089 w m. Gnojna” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:

DROG-BUD Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90
42-209 Częstochowa

za cenę: 2.623.040,31 PLN brutto i udzieleniem gwarancji jakości na okres 5 lat od daty odbioru zamówienia.

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
     - 90,00 punktów – ,,cena”,
     - 10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”.

    Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 1Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec otrzymała 76,32 punktów, w tym:
     -  66,32 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”,

2) oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg otrzymała 69,59 punktów, w tym:
     -  59,59 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”,

3) oferta nr 3 Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław otrzymała 78,71 punktów, w tym:
     -  68,71 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”,

4) oferta nr 5Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa otrzymała 79,05 punktów, w tym:
     -  69,05 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”,

5) oferta nr 6Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce otrzymała 83,82 punktów, w tym:
     -  73,82 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”,

6) oferta nr 7STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław otrzymała 74,69 punktów, w tym:
     -  64,69 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”,

7) oferta nr 8 Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce otrzymała 75,84 punktów, w tym:
     -  65,84 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”,

8) oferta nr 9Przedsiębiorstwo Drogowe ,,TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka jawna, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork otrzymała 84,37 punktów, w tym:
     -  74,37 punktów – ,,cena”,
     -  10,00 punktów – ,,gwarancja jakości”.