Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO LINII SEGREGACYJNYCH I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2015 - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2015” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą      ofertę nr 10 złożoną przez:

 

DRO-MAR

Mariusz Ilnicki i syn

Marszałki, ul. Grabowa 4f

46-045 Turawa

za cenę: 213 345,96 PLN brutto i terminem do 14 dni na zrealizowanie zleconych robót cząstkowych.

 

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała  w kryteriach oceny ofert 100 punktów, w tym:

95 pkt  – „cena oferty”

   5 pkt – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

 

 Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

 

oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o.o. ul. Łódzka 247 D, 25-655 Kielce otrzymała w kryteriach oceny ofert 93,43 punktów w tym:

88,43 pkt – „cena

  5 pkt      – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 

oferta nr 1 złożona przez BRAVO Łukasz Łukacz Oś. Wojskowe 4/10 32-086 Węgrzce  otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,74 punktów w tym:

86,74 pkt – „cena”

  5 pkt      – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 

oferta nr 6 złożona przez Konsorcjum Firm: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław – Lider/Pełnomocnik oraz TEMPO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa Ryszard Rafajłowicz  ul. Piotra Czajkowskiego 49 lok. 2, 51-171 Wrocław - Partner   otrzymała w kryteriach oceny ofert 86,83 punktów w tym:

81,83 pkt – „cena”

  5 pkt      – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 

 

oferta nr 9 złożona przez BIZA KOLOR Znakowanie poziome jezdni i parkingów mgr inż. Krzysztof Birlet  ul. Targowa 2, 46-325 Rudniki   otrzymała w kryteriach oceny ofert 86,17 punktów w tym:

81,17 pkt – „cena

  5 pkt      – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 

oferta nr 8 złożona przez Saferoad Grawil Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek     otrzymała w kryteriach oceny ofert 86,11 punktów w tym:

81,11 pkt – „cena”

  5 pkt      – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 

oferta nr 4 złożona przez Drogowe Centrum  Produkcyjno-Handlowe „BIG” Spółka z o.o. Ługów 18, 66-200 Świebodzin otrzymała        w kryteriach oceny ofert 78,92 punktów w tym:

73,92 pkt – „cena”

  5 pkt      – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”

 

oferta nr 3 złożona przez „PLANETA” Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa  otrzymała w kryteriach oceny ofert 73,67 punktów        w tym:

68,67 pkt – „cena”

  5 pkt      – „termin realizacji zleconych robót cząstkowych”