Przejdź do treści strony WCAG

KONTROLOWANA WYCINKA DRZEW ORAZ PRZEMIESZCZANIE FORM ROZWOJOWYCH PACHNICY DĘBOWEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.06.2015 r. pod numerem 141040 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,40 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

UWAGA!

W dniu 16.06.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawcę.

Załączniki:

PDFWycinka drzew Aleja Lipowa - odp. na pytania 16.06.2016.pdf
 

PDFWycinka drzew Aleja Lipowa - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFWycinka drzew Aleja Lipowa - SIWZ.pdf
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 1- formularz oferty.doc
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 2 - formularz cenowy.doc
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 3 - ośw. art. 22.doc
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 4 - ośw. art. 24.doc
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 5 - lista podmiotów.doc
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 6 - wykaz osób.doc
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 7 - wykaz sprzetu.doc
DOCWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFWycinka drzew Aleja Lipowa Zał. nr 9 - projekt umowy.pdf