Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 W M. SZONÓW

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.06.2015 r. pod numerem 89657-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 12,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa chodnika w ciągu dw nr 417 w m. Szonów.pdf
PDFSIWZ - Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Szonów.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz ofertowy.doc
XLSZał. nr 02a - kosztorys.xls
PDFZał. nr 02b - przedmiar.pdf
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wykaz potenciału technicznego.doc
DOCZał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 10 - projekt umowa dw 417 Szonów.pdf
PDFZał. nr 11 - specyfikacje techniczne.pdf