Przejdź do treści strony WCAG

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Górki – Chrząszczyce w km od 12+980 do km 14+300 - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

   

  INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W dniu 31.07.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w pliku o nazwie:

"Rozbudowa dw 414 Górki-Chrząszczyce - pismo z ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty"

Załącznik:

PDFRozbudowa dw 414 Górki-Chrząszczyce - pismo z ponownym wyborem najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

     UNIEWAŻNIENIE DECYZJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W dniu 29.07.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej w pliku o nazwie:

"Rozbudowa dw 414 Górki-Chrząszczyce - pismo z unieważnieniem decyzji o wyborze oferty"

 

Załacznik:

PDFRozbudowa dw 414 Górki-Chrząszczyce - pismo z unieważnieniem decyzji o wyborze oferty.pdf
 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 03.07.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono informację o wyborze najkorzystnijszej oferty w pliku o nazwie:

"Rozbudowa dw 414 Górki - Chrząszczyce - pismo z wynikami.pdf"

 

Załącznik:

PDFRozbudowa dw 414 Górki - Chrząszczyce - pismo z wynikami.pdf