Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2015/2016 W ILOŚĆ 6 000 MG

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 8 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 06.07.2015 r.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_30ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_30specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_30oferta.doc

4. Formularz cenowy:

DOC2_30formcen.doc

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_30ośwart22.doc

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_30ośwart24.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_30listapodm.doc

8. Wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC6_30wykdost.doc

9. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC7_30wzórzobow.doc

10. Projekt umowy:

PDF8_30projum.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-07-2015
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  10-07-2015 10:01
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 2163
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl