Przejdź do treści strony WCAG

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Pietna od km 1+144 do km 3+893

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.07.2015 r. pod numerem 173484-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 356,58 PLN.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Uwaga!
Dnia 14.07.2015 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto starą i dodano nową tabelę badań laboratoryjnych.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF28zmspec.pdf

2. Nowa tabela badań laboratoryjnych:

XLSZał. nr 02 - Wykaz badań - Nadzór Pietna_n.xls

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Nadzór Pietna.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Pietna.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Nadzór Pietna.doc
-
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie art. 22 - Nadzór Pietna.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie art. 24 - Nadzór Pietna.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów - Nadzór Pietna.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz głównych usług - Nadzór Pietna.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób - Nadzór Pietna.doc
DOCZał. nr 08 - Wzór zobowiązania - Nadzór Pietna.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Nadzór Pietna.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obowiązków nadzoru inw - Nadzór Pietna.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inżyniera Projektu - Nadzór Pietna.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót - Pietna.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa 1 - Pietna.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa 2 - Pietna.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa 3 - Pietna.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa 4 - Pietna.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. projektowa 5 - Pietna.zip
PDFZał. nr 13 - Uzgodnienia branżowe - Pietna.pdf
ZIPZał. nr 13 - Zestawienie studni - Pietna.zip
PDFZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne - Pietna.pdf