Przejdź do treści strony WCAG

Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup w km 17+575 do km 19+340

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 15 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.07.2015 r. pod numerem 113805 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 769,30 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Załączniki:

PDFNadzór Kup - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFNadzór Kup - SIWZ.pdf
DOCNadzór Kup Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSNadzór Kup Zał. nr 02 - wykaz badań.xls
DOCNadzór Kup Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCNadzór Kup Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCNadzór Kup Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCNadzór Kup Zał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCNadzór Kup Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCNadzór Kup Zał. nr 08 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
PDFNadzór Kup Zał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFNadzór Kup Zał. nr 10 - zakres czynności i obowiązków nadzoru inw..pdf
PDFNadzór Kup Zał. nr 11 - zadania Inżyniera Projektu.pdf
PDFNadzór Kup Zał. nr 12 - przedmiar robót.pdf
ZIPNadzór Kup Zał. nr 13 - Dok. proj. BRANŻA DROGOWA.zip
ZIPNadzór Kup Zał. nr 13 - Dok. proj. BRANŻA ENERGETYCZNA.zip
ZIPNadzór Kup Zał. nr 13 - Dok. proj. BRANŻA GAZOWA.zip
ZIPNadzór Kup Zał. nr 13 - Dok. proj. BRANŻA MOSTOWA.zip
ZIPNadzór Kup Zał. nr 13 - Dok. proj. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA.zip
ZIPNadzór Kup Zał. nr 13 - Dok. proj. BRANŻA WOD-KAN.zip
ZIPNadzór Kup Zał. nr 13 - Dok. proj. PROJEKT WYCINKI DRZEW.zip
PDFNadzór Kup Zał. nr 14 - ST Branże.pdf
PDFNadzór Kup Zał. nr 14 - ST Droga.pdf
PDFNadzór Kup Zał. nr 14 - ST MOSTY.pdf
ZIPNadzór Kup Zał. nr 15 - pozwolenia i decyzje.zip
ZIPNadzór Kup Zał. nr 15 - uzgodnienia, ZRID.zip