Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU OLESNO-ŁOWOSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO OD KM 16+525,48 DO KM 18+613,52 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.07.2015 r. pod numerem 194282-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1028,80 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Olesno-Łowoszów.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Nadzór Olesno-Łowoszów.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na zad. nr 1 Nadzór Olesno-Łowoszów.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na zad. nr 2 - Nadzór Olesno-Łowoszów.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na zad. nr 3 - Nadzór Olesno-Łowoszów.xls
XLSZał. nr 02d - Formularz cenowy na zad. nr 4 - Nadzór Olesno-Łowoszów.xls
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie art. 22 - Nadzór Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie art. 24 - Nadzór Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów - Nadzór Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz głównych usług - Nadzór Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób - Nadzór Olesno-Łowoszów.doc
DOCZał. nr 08 - Wzór zobowiązania - Nadzór Olesno-Łowosżów.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Nadzór Olesno-Łowosżów.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obowiązków - Nadzór Olesno-Łowoszów.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania inspektora - Nadzór Olesno-Łowoszów.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót Olesno-Łowoszów.pdf
PDFZał. nr 13 - Decyzja Środowiskowa Olesno-Łowoszów.pdf
PDFZał. nr 13 - Dok. geotechniczna Olesno-Łowoszów.drogi.pdf
PDFZał. nr 13 - Dok. geotechniczna Olesno-Łowosżów.most.pdf
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Część drogowa cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Część drogowa cz. 2.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Część drogowa cz. 3.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Część drogowa cz. 4.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Część mostowa.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Pozwolenie wodno prawne Łowoszów.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt elektr. i telekom.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt odwodnienia.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt Organizacji ruchu.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt sieci gazowej.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt sieci wodociągowej.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt zieleni.zip
ZIPZał. nr 13 - Uzgodnienia Olesno-Łowoszów.zip
JPEGZał. nr 13 - Uzgodnienie Gaz Świerklany_uzg Łowoszów.jpeg
JPEGZał. nr 13 - Uzgodnienie Gaz Zabrze_uzg-Łowoszów_1.jpeg
JPEGZał. nr 13 - Uzgodnienie Gaz Zabrze_uzg-Łowoszów_2.jpeg
JPEGZał. nr 13 - Uzgodnienie Orange_uzg Łowoszów.jpeg
JPEGZał. nr 13 - Uzgodnienie Tauron_uzg-Łowoszów.jpeg
JPEGZał. nr 13 - Uzgodnienie Wodociągi Olesno_uzg Łowosżów.jpeg
PDFZał. nr 13 - Warunki Tauron.pdf
PDFZał. nr 14 - ST D.06.01.01.pdf
PDFZał. nr 14 - ST Olesno-Łowoszów Droga i Mostowa v2.pdf
PDFZał. nr 14 - ST Olesno-Łowoszów Elektryka+sanitarna v2.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2015
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  30-07-2015 15:50
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1309
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl