Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI CZARNOWĄSY

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu wraz z wzorem wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu i wzorami załączników nr od 1 do 6 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 05.08.2015 r.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_39ogłozamwwwUPUEwww.pdf

2. Formularz wniosku:

DOC0_39wniosek.doc

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC1_39oswart22.doc

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC2_39oswart24.doc

5. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC3_39listapodm.doc

6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

DOC4_39wykrob.doc

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC5_39wykos.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_39wzorzobow.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2015
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  08-08-2015 09:53
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 4196
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×