Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. BIERAWA-KORZONEK W KM 7+500 - 10+220

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 03.08.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.08.2015 r. pod numerem 203012-2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 8,30 PLN brutto.

Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Proj. Korzonek.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Proj. Korzonek.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Proj. Korzonek.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty Proj. Korzonek.doc
XLSZał. nr 02 - Formularz cenowy proj. Korzonek.xls
DOCZał. nr 03 - Ośw. art. 22 Proj. Korzonek.doc
DOCZał. nr 04 - Ośw. art. 24 Proj. Korzonek.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów Proj. Korzonek.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz usług Proj. Korzonek.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób Proj. Korzonek.doc
DOCZał. nr 08 - Wzór zobowiązania Proj. Korzonek.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy Proj. Korzonek.pdf
PDFZał. nr 10 - Harmonogram prac Proj. Korzonek.pdf
PDFZał. nr 11 - Przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - Przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - Przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - Przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - Przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 17 - Param odw DW 408 Proj. Korzonek.pdf
PDFZał. nr 18 - Zakres mapa proj. Korzonek.pdf
PDFZał. nr 18 - Zakres satelita Proj. Korzonek.pdf
PDFZał. nr 19 - Zestawienie zbiorcze Proj. Korzonek.pdf