Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.08.2015 r. pod numerem 203514 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,20 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Załączniki:

PDFPodcinka drzew - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFPodcinka drzew - SIWZ.pdf
DOCPodcinka drzew Zał. nr 1- formularz oferty.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 2a - form. cenowy zad. 1.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 2b - form. cenowy zad. 2.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 2c - form. cenowy zad. 3.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 3 - ośw. art. 22.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 4 - ośw. art. 24.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 5 - lista podmiotów.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 6 - wykaz osób.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 7 - wykaz sprzetu.doc
DOCPodcinka drzew Zał. nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFPodcinka drzew Zał. nr 9 - projekt umowy.pdf