Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

BUDOWA PRZEPUSTU W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W KM 13+092 (NOWY KM 12+665) W M. DOBRA - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę przepustu w pasie drogi wojewódzkiej nr 409 w km 13+092 (nowy km 12+665) w m. Dobra" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:
"REMOST" Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

- za cenę: 174.826,11 PLN brutto i gwarancję jakości 5 lat.
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium "cena",
- 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości".

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I INŻYNIERII WODNEJ inż. Stanisław Łojko, ul. Chrobrego 8, 48-340 Głuchołazy – otrzymała 56,15 punktów, w tym:
- 46,15 punktów w kryterium "cena",
- 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości".

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2015
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  14-08-2015 11:57
  przez: Bartosz Różycki
 • zmodyfikowano:
  14-08-2015 12:00
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1124
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl