Przejdź do treści strony WCAG

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 6 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.08.2015 r. pod numerem 209792-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1,80 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Uwaga!

Dnia 19.08.2015 r. dodano pismo z odpowiedzią na pytanie.

1. Pismo z odpowiedzią na pytanie:

PDF42odppytwww.pdf

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - dostawa kruszywa naturalnego.pdf
PDFSIWZ - Dostawa kruszywa nat.pdf
DOCZał. nr 01 - form. oferty.doc
DOCZał. nr 02a - form. cenowy zad. 1.doc
DOCZał. nr 02b - form. cenowy. zad. 2.doc
DOCZał. nr 02c - form. cenowy zad. 3.doc
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
PDFZał. nr 06 - projekt umowy.pdf