Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INW. NAD REALIZACJĄ ZAD.: ROZBUDOWA DR. WOJ. NR 494 NA ODC. OLESNO-ŁOWOSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOST. OD KM 16+525,48 DO KM 18+613,52 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dnia 20.08.2015 r. zamieszczono pismo z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania w załączeniu.


Załączniki:
1. Pismo z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania:

PDF31ogłwynunieważwww.pdf