Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016 w ilość 6 000 Mg - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2015/2016 w ilość 6 000 Mg” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
- za cenę: 1.644.264,00 PLN brutto i czas realizacji dostawy 1 dzień roboczy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 98,83 punktów, w tym:
- 88,83 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 4: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GER-POL" Spółka Jawna A. Będkowski, J. Będkowska, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice – otrzymała 96,67 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 6,67 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.
2) oferta nr 1: Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica – otrzymała 93,29 punktów, w tym:
- 89,96 punktów w kryterium „cena”,
- 3,33 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.
3) oferta nr 5: KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” Spółka Akcyjna, Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa – otrzymała 81,25 punktów, w tym:
- 77,92 punktów w kryterium „cena”,
- 3,33 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.