Przejdź do treści strony WCAG

Budowa nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 wraz z budową tej drogi w nowym śladzie na odcinku od km 15+831,78 do km 16+279,11 w m. Strzelce Opolskie - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

     

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W dniu 03.09.2015 r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w pliku o nazwie:

"Pismo z informacją o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wiaduktu w m. Strzelce Opolskie.pdf"

Załącznik:

PDFPismo z informacją o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wiaduktu w m. Strzelce Opolskie .pdf
 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE DECYZJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


W dniu 02.09.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono pismo z informacją o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej w pliku o nazwie:

,,Pismo z informacją o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa wiaduktu w m. Strzelce Opolskie.pdf

 

Załacznik:

PDFPismo z informacją o unieważnieniu decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej - Budowa wiaduktu w m. Strzelce Opolskie.pdf
 

 

 

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 01.09.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono informację o wyborze najkorzystnijszej oferty w pliku o nazwie:

"Pismo z wynikami na Budowę nowego wiaduktu drogowego w m. Strzelce Opolskie.pdf "

 

Załącznik: 

PDFPismo z wynikami na Budowę nowego wiaduktu drogowego w m. Strzelce Opolskie.pdf