Przejdź do treści strony WCAG

Kontrolowana wycinka drzew oraz przemieszczanie form rozwojowych pachnicy dębowej wraz z pracami towarzyszącymi

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.09.2015 r. pod numerem 228834-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,50 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Kontrolowana wycinka drzew oraz przemieszczanie form rozwojowych pachnicyu dębowej wraz z pracami towarzyszącymi.pdf
DOCZał. nr 01- formularz oferty.doc
DOCZał. nr 02 - formularz cenowy.doc
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz sprzętu.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - projekt umowy.pdf