Przejdź do treści strony WCAG

Referent WB

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

 

Referent

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu wybranym kandydatem do zatrudnienia jest Pani Natalia Gąsowska zamieszkała w Strzelcach Opolskich. Jednak kandydatka odmówiła podjęcia pracy.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka najpełniej odpowiadała profilowi określonemu na tym stanowisku pracy.