Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU OLESNO-ŁOWOSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO OD KM 16+525,48 DO KM 18+613,52 – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.09.2015 r. pod numerem 235410-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 102,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Nadzór Olesno-Łowoszów II.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nadzór Olesno-Łowoszów II.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Nadzór Olesno-Łowoszów II.doc
XLSZał. nr 02a - Formularz cenowy na zad. nr 1 gaz Nadzór Olesno-Łowoszów II.xls
XLSZał. nr 02b - Formularz cenowy na zad. nr 2 elektr Nadzór Olesno-Łowoszów II.xls
XLSZał. nr 02c - Formularz cenowy na zad. nr 3 telekom Nadzór Olesno-Łowoszów II.xls
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie art. 22 - Nadzór Olesno-Łowoszów II.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie art. 24 - Nadzór Olesno-Łowoszów II.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów - Nadzór Olesno-Łowoszów II.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz głównych usług - Nadzór Olesno-Łowoszów II.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób - Nadzór Olesno-Łowoszów II.doc
DOCZał. nr 08 - Wzór zobowiązania - Nadzór Olesno-Łowoszów II.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Nadzór Olesno-Łowosżów II.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynności i obowiązków - Nadzór Olesno-Łowoszów II.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania inspektora - Nadzór Olesno-Łowoszów II.pdf
XLSZał. nr 12 - Przedmiar robót gazowy, elektr. i telek. Olesno-Łowoszów II.xls
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt elektr. i telekom Olesno- Łowoszów II.zip
ZIPZał. nr 13 - Dok. proj. Projekt sieci gazowej Olesno-Łowoszów II.zip
ZIPZał. nr 13 - Uzgodnienia Olesno-Łowoszów Olesno-Łowoszów II.zip
PDFZał. nr 14 - ST Olesno-Łowoszów Elektryka+sanitarna v2 Olesno-Łowoszów II.pdf