Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik w km 52+730 – 54+500”

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 09.09.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.09.2015 r. pod numerem 239174-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 8,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - BZP.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - UPUE.pdf
PDFSIWZ - Opracowanie projektu - Rozbudowa dw nr 414 Lubrza - Prudnik.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - umowa projekt.pdf
PDFZał. nr 10 - harmonogram prac projektowych.pdf
PDFZał. nr 11 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
PDFZał. nr 18 - zakres opracowania - mapa.pdf
PDFZał. nr 19 - zestawienie zbiorcze.pdf