Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - z podziałem na zadania - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE OD NR 1 DO 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - z podziałem na zadania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

 

- na zadanie nr 1 ofertę nr 3, złożoną przez:

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „FOREST”

inż. Jakub Wajdziak

ul. Ceramiczna 4A/5

49-130 Tułowice

 

- za cenę: 52.509,60 PLN brutto i terminem wykonania usługi 60 dni od daty podpisania umowy.

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 2: Bilpol – Kużaj spółka komandytowa, ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów – otrzymała 83,39 punktów, w tym:

- 78,39 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”,

2) oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o.

Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 82,99 punktów, w tym:

- 77,99 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”,

2) oferta nr 6: „Usługi Leśne”  Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 79,64 punktów, w tym:

- 74,64 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”.

 

- na zadanie nr 2 ofertę nr 3, złożoną przez:

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „FOREST”

inż. Jakub Wajdziak

ul. Ceramiczna 4A/5

49-130 Tułowice

 

- za cenę: 64.152,00 PLN brutto i terminem wykonania usługi 60 dni od daty podpisania umowy.

 

            Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 2 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:

1) oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „WER” Sp. z o.o. Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Ozimek – otrzymała 82,99 punktów, w tym:

- 77,99 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”,

2) oferta nr 6: „Usługi Leśne”  Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 74,67 punktów, w tym:

- 69,67 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”.

 

- na zadanie nr 3 ofertę nr 7, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne

„WER” Sp. z o.o.

Schodnia, ul. Ks. P. Gołąba 21

46-040 Ozimek

 

- za cenę: 54.820,80 PLN brutto i terminem wykonania usługi 60 dni od daty podpisania umowy.

 

            Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”.

Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:

1) oferta nr 4:  ZAKŁAD HANDLOWY Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras

Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień – otrzymała 95,20 punktów,

w tym:

- 90,20 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”,

2) oferta nr 8: PRZEDSIĘBIORSTWO Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WAL-MAR” Marek Keczmerski, Skoroszów 4, 63-630 Rychtal – otrzymała 73,87 punktów, w tym:

- 70,87 punktów w kryterium „cena”,

- 3,00 punkty w kryterium „termin wykonania usługi”,

3) oferta nr 2: Bilpol – Kużaj spółka komandytowa, ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów – otrzymała 71,99 punktów, w tym:

- 66,99 punktów w kryterium „cena”,

- 5,00 punktów w kryterium „termin wykonania usługi”,

4) oferta nr 1: KERRIA Piórkowski Spółka Jawna, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło – otrzymała 50,25 punktów, w tym:

- 47,25 punktów w kryterium „cena”,

- 3,00 punkty w kryterium „termin wykonania usługi”.

 

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na zadanie nr 3 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na zadanie nr 3.

 

Podpisanie umów z wybranym wykonawcą na zadania nr 1 i 2 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2015
  przez: Sylwia Popczyk
 • opublikowano:
  17-09-2015 12:54
  przez: Sylwia Popczyk
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1122
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl