Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniątów-Strzelce Opolskie w km 40+100-42+813 z podziałem na zadania A i B"

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono  poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 23.09.2015 r
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28.09.2015 r. pod numerem 253916-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 14,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

UWAGA

W dniu 29.10.2015r. poniżej w załączeniu w pliku o nazwie: "Projekt Rożniątów - Strzelce Op. - odp. na pytania 29.10.2015r.pdf." zamieszczono pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawcę.

 

Załączniki:

PDFProjekt Rożniątów - Strzelce Op - odp. na pytania 29.10.2015.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - BZP.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - UPUE.pdf
PDFSIWZ - Opracowanie projektu - Rozbudowa dw nr 409 Rożniątów - Strzelece Op..pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSXZał. nr 02 - formularz cenowy zadanie A i B.xlsx
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - umowa projekt.pdf
PDFZał. nr 10a - harmonogram zad A.pdf
PDFZał. nr 10b - harmonogram zad. B.pdf
PDFZał. nr 11 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 17a - parametry odwiertów zad. A.pdf
PDFZał. nr 17b - parametry odwiertów zad. B.pdf
ZIPZał. nr 18 - mapy.zip
PDFZał. nr 19 - protokół_przek._WI_do_WB.pdf