Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU OLESNO-ŁOWOSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO OD KM 16+525,48 DO KM 18+613,52 – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIE NR 1, 2 i 3

 

W dniu 01.10.2015r. poniżej w załączeniu zamieszczono informację o wyborze najkorzystnijszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3 w pliku o nazwie:

"Pismo z wynikami na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Olesno-Łowoszów.pdf "

 

Załącznik: 

PDFPismo z wynikami na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Olesno-Łowoszów.pdf