Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU BIAŁA - DOBROSZEWICE W KM 48+892 – 50+200”

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 30.09.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.10.2015 r. pod numerem 261278-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 6,30 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

UWAGA:

W dniu 29.10.2015r. poniżej w załączeniu w pliku o nazwie: "Projekt Biała - Dobroszewice - odp. na pytania 29.10.2015r.pdf." zamieszczono pismo z odpowiedziami na pytania zadane przez Wykonawcę.

UWAGA:

W dniu 05.10.2015r. zamieszczono:

1)  w pliku o nazwie "Projekt Biała-Dobroszewice - pismo ze zmianą ogł. o zam. UE dodane 05.10.2015.pdf" pismo z informacją o zmianie w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

2) w pliku o nazwie "Projekt Biała-Dobroszewice - sprostowanie do ogłoszenia UPUE.pdf" sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Załączniki:

PDFProjekt Biała-Dobroszewice - odp. na pytania 29.10.2015r..pdf
 

PDFProjekt Biała-Dobroszewice - Ogłoszenie o zam. UPUE.pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice - ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice - pismo ze zmianą ogł. o zam. UE dodane 05.10.2015.pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice - SIWZ.pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice - sprostowanie do ogłoszenia UPUE.pdf
DOCProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 02 - Formularz cenowy.xls
DOCProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 08 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 10 - harmonogram prac proj..pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 11 - przykł. koszt. of..pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 12 - przykł. przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 13 - przykł. założeń do koszt. inw..pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 14 - przykł. koszt. inw..pdf
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 15 - przykł. kalkulacji cen jedn..pdf
ATHProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 16 - przykł. pliku w NORMIE.ath
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
JPEGProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 18 - mapa.jpeg
PDFProjekt Biała-Dobroszewice Zał. nr 19 - zestawienie zbiorcze.pdf