Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ OBWODNICĘ M. GŁUBCZYCE

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.10.2015 r. pod numerem 264128 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 23,30 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania


Uwaga!
Dnia 19.10.2015 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano uzupełniający rysunek do dokumentacji projektowej.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF51zmspec.pdf

2. Uzupełniający rysunek do dokumentacji projektowej:

PDFRys. 2 profil Głubczyce.pdf


Załączniki:

PDFOdwodnienie obw. Głubczyc - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOdwodnienie obw. Głubczyc - SIWZ.pdf
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 02 - kosztorys ofertowy.xls
PDFOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 02 - przedmiar.pdf
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 08 - wykaz sprzętu.doc
DOCOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 09 - wzór zobow. podmiotu trzeciego.doc
PDFOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
ZIPOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 11 - specyfikacje techniczne.zip
ZIPOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 12 - dokumentacja.zip
PDFOdwodnienie obw. Głubczyc Zał. nr 13 - lokalizacja inwestycji.PDF