Przejdź do treści strony WCAG

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 – Baza Rzepcze - informacja o unieważnieniu postępowania

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg  wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 – Baza Rzepcze” przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.