Przejdź do treści strony WCAG

Ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na zadania – sezon 2015/2016 - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA ZADANIA OD NR 1 DO 6

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na zadania – sezon 2015/2016” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty firm na:

 

Zadanie nr 1 (oferta nr 4):

„Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce za cenę:  50.805,77 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 2 (oferta nr 4):

„Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce za cenę:  58.453,04 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 3 (oferta nr 4):

„Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce za cenę:  30.772,39 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 4 (oferta nr 4):

„Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce za cenę:  22.115,40 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 5 (oferta nr 2):

ARKADIUSZ SYKOŚ Radawie, ul. Opolska 85 46-048 Zębowice   za cenę:  43.883,33 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

Zadanie nr 6 (oferta nr 3):

Zakład Handlowy  Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców A. Jędras Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2 a, 46-380 Dobrodzień za cenę: 38.844,63 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni, oferta   spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów – ,,cena”,

-   5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

 

Zamawiający może zawrzeć umowy z wybranymi wykonawcami na powyższe zadania na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały na poszczególne zadania następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

 

ZADANIE NR 1

1) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: ARKADIUSZ SYKOŚ Radawie, ul. Opolska 85 46-048 Zębowice otrzymała w kryteriach oceny ofert 84,76 punktów, w tym:

- 79,76 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

2) oferta nr 6 złożona przez wykonawcę: REMONDIS OPOLE SP. Z O.O. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 27,65 punktów, w tym:

- 22,65 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

 

ZADANIE NR 2

1) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: ARKADIUSZ SYKOŚ Radawie, ul. Opolska 85 46-048 Zębowice  otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,48 punktów, w tym:

- 80,48 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”,

 

ZADANIE NR 3

1) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: ARKADIUSZ SYKOŚ Radawie, ul. Opolska 85 46-048 Zębowice otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,71 punktów, w tym:

- 80,71 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

 

ZADANIE NR 4

1) oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13 a, 46-060 Prószków otrzymała w kryteriach oceny ofert 98,49 punktów, w tym:

- 93,49 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

2) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: ARKADIUSZ SYKOŚ Radawie, ul. Opolska 85 46-048 Zębowice otrzymała w kryteriach oceny ofert 78,81 punktów, w tym:

- 73,81 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

3) oferta nr 6 złożona przez wykonawcę: REMONDIS OPOLE SP. Z O.O. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole  otrzymała w kryteriach oceny ofert 26,58 punktów, w tym:

- 21,58 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

 

ZADANIE NR 5

1) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,70 punktów, w tym:

- 86,70 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

2) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: P.H.U. „ANDREW” Andrzej Kuchtyn ul. konopnickiej 4F, 46-243 Bogacica otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,49 punktów, w tym:

- 80,49 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”..

3) oferta nr 3 złożona przez wykonawcę: Zakład Handlowy  Urządzanie i utrzymanie zieleńców

A. Jędras Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2 a, 46-380 Dobrodzień otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,30 punktów, w tym:

- 80,30 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

4) oferta nr 6 złożona przez wykonawcę: REMONDIS OPOLE SP. Z O.O. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole   otrzymała w kryteriach oceny ofert 30,24 punktów, w tym:

- 25,24 punktów w kryterium „cena”,

-  5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

 

ZADANIE NR 6

1) oferta nr 2 złożona przez wykonawcę: ARKADIUSZ SYKOŚ Radawie, ul. Opolska 85 46-048 Zębowice otrzymała w kryteriach oceny ofert 93,31 punktów, w tym:

- 88,31 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

2) oferta nr 1 złożona przez wykonawcę: P.H.U. „ANDREW” Andrzej Kuchtyn ul. Konopnickiej 4F, 46-243 Bogacica otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,13 punktów, w tym:

- 86,13 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

3) oferta nr 4 złożona przez wykonawcę: „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce otrzymała w kryteriach oceny ofert 84,37 punktów, w tym:

- 79,37 punktów w kryterium „cena”,

-   5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.

4) oferta nr 6 złożona przez wykonawcę: REMONDIS OPOLE SP. Z O.O. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole   otrzymała w kryteriach oceny ofert 27,97 punktów, w tym:

- 22,97 punktów w kryterium „cena”,

-  5 punktów w kryterium „termin płatności faktury”.