Przejdź do treści strony WCAG

stanowisko urzędnicze WI

Załącznik nr 7

 

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

stanowiska urzędnicze: starszy referent

w Wydziale Planowania i Przygotowania Inwestycji

(określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowiska urzędnicze w Wydziale Planowania i Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu wybranymi kandydatkami do zatrudnienia są Pani Iwona Sieręga  zamieszkała w Opolu oraz Klaudia Adamiec zamieszkała w Dańcu.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatki uzyskały największą ilość punktów