Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 W KM 10+697 (NOWY KM 10+666) W M. USZYCE - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487 w km 10+697 (nowy km 10+666) w m. Uszyce" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 wykonawcy: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno z ceną 151.993,94 PLN brutto i zadeklarowanym terminem gwarancji jakości 5 lat.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty otrzymała w kryterium oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 90,00 punktów,
2) "gwarancja jakości" – 10,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAWAL" Sp. z o.o., ul. Kamienna nr 7, 25-041 Kielce otrzymała 54,40 punktów, w tym:
a) "cena" - 44,40 punktów,
b) "gwarancja jakości" - 10,00 punktów.
2) oferta nr 3 - Bud-Bau Opole Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy otrzymała 69,58 punktów, w tym:
a) "cena" - 69,58 punktów,
b) "gwarancja jakości" - 0,00 punktów.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2015
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  30-10-2015 07:41
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1534
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl