Przejdź do treści strony WCAG

„Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 – Baza Rzepcze” - Informacja o unieważnieniu postępowania

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,, „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 – Baza Rzepcze” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

Dodatkowo zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono jedną ważną ofertę wykonawcy: „HOUT” Jan Salamon Szybowice 293, 48-200 Prudnik z ceną: 507.384,00 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury do 21 dni.

 Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała
w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium ,,cena”,

-   5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.