Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. BIERAWA-KORZONEK W KM 7+500 - 10+220

Strona archiwalna

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.
 
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 17.11.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.11.2015 r. pod numerem 315590-2015.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 8,30 PLN brutto.

Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Proj. Bierawa-Korzonek.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Proj. Bierawa-Korzonek.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Proj. Bierawa-Korzonek.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Proj. Bierawa-Korzonek.doc
XLSZał. nr 02 - Formularz cenowy - Proj. Bierawa-Korzonek.xls
DOCZał. nr 03 - Ośw. art. 22 - Proj. Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 04 - Ośw. art. 24 - Proj. Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów - Proj. Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz usług - Proj. Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób - Proj. Bierawa-Korzonek.doc
DOCZał. nr 08 - Wzór zobowiązania - Projekt Bierawa-Korzonek.doc
PDFZał. nr 09 - Projekt Umowy - Proj. Bierawa-Korzonek.pdf
PDFZał. nr 10 - Harmonogram prac - Proj. Bierawa-Korzonek.pdf
PDFZał. nr 11 - Przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - Przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - Przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - Przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - Przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - Przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 17 - Param odw DW 408 - Proj. Bierawa - Korzonek.pdf
PDFZał. nr 18 - Zakres mapa - Proj. Bierawa - Korzonek.pdf
PDFZał. nr 18 - Zakres satelita - Proj. Bierawa - Korzonek.pdf
PDFZał. nr 19 - Zestawienie zbiorcze - Proj. Bierawa - Korzonek.pdf