Przejdź do treści strony WCAG

Referent WK

Informacja o wynikach naboru

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

stanowisko urzędnicze: referent

 (określenie stanowiska)

 

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze wybraną kandydatką do zatrudnienia jest Pani Małgorzata Bartyla zamieszkała w m. Kotórz Mały.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka uzyskała największą ilość punktów