Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W KM 14+774 W M. ANTONIÓW”

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 19 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 26.11.2015 r.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2015 r. pod numerem 325600-2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 8,20 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - BZP.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - UPUE.pdf
PDFSIWZ - Opracowanie projektu - Przebudowa mostu w ciagu dw nr 463 m. Antoniów w km 14+774.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy.xls
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 10 - harmonogram prac projektowych.pdf
PDFZał. nr 11 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
ATHZał. nr 16 - przykład pliku w Normie.ath
PDFZał. nr 17 - książka obiektów most Antoniów.pdf
PDFZał. nr 18 - zestawienie zbiorcze.pdf
PDFZał. nr 19 - mapa.pdf