Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W SEZONACH ZIMOWYCH 2015/2016, 2016/2017 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.12.2015 r. pod numerem 345194 - 2015.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 4,20 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

Uwaga !!

W dniu 21.12.2015 r. dodano sprostowanie do pisma z dnia 18.12.2015 r.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.12.2015 r. o godz. 10:15.

 

UWAGA!
W dniu 18.12.2015r. dodano pismo dotyczące zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Ponadto dodano nową zmienioną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2015r. pod numerem 347032-2015.
Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 30.12.2015 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.12.2015 r. o godz. 10:15.


Załączniki:

PDFZimowe utrzymanie 6 - pismo, sprostowanie - dodane dn 21.12.2015.pdf
 

PDFZimowe utrzymanie 6 - ogłoszenie o zm. ogłoszenia - dodane 18.12.2015.pdf
PDFZimowe utrzymanie 6 - pismo ze zmianą w ogł. i siwz - dodane 18.12.2015.pdf
PDFZimowe utrzymanie 6 - SIWZ dodane 18.12.2015.pdf

PDFZimowe utrzymanie 6 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 01 - form oferty.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 02a - formularz cenowy zad.1.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 02b - formularz cenowy zad.2.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 08a - wykaz sprzętu zad. 1.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 08b - wykaz sprzętu zad. 2.doc
DOCZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 09 - wzór zobow. podm. trzeciego.doc
PDFZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 11 - warunki realizacji usług.pdf
PDFZimowe utrzymanie 6 Zał. nr 12 - ST.pdf