Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.01.2016 r. pod numerem 1739-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 3,60 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Wycinka drzew z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCXZał. nr 02a - formularz cenowy zad. 1 docx.docx
DOCXZał. nr 02b - formularz cenowy zad. 2 docx.docx
DOCXZał. nr 02c - formularz cenowy zad. 3 docx.docx
DOCXZał. nr 02d - formularz cenowy zad. 4 docx.docx
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz sprzętu.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - projekt umowy.pdf