Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. BIERAWA-KORZONEK W KM 7+500 - 10+220 - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa-Korzonek w km 7+500 – 10+220” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

PHU ,,ARCUS-2” Hoszowski Tadeusz
ul. Żeliwna 36
40-599 Katowice

za cenę: 159.469,50 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności do 30 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
 - 95,00 punktów w kryterium ,,cena”,
 -   5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”.

     Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 1Pracownia Projektowa ,,MOST” Marta Włodarczak, Tomasz Świderski Spółka Jawna, Wargowo 88, 64-605 Wargowo otrzymała 54,54 punktów, w tym:
      -  49,54 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”,

2) oferta nr 2Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa otrzymała 35,26 punktów, w tym:
      -  30,26 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”,

3) oferta nr 4 – ,,Drogowa Trasa Średnicowa” S.A., ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice otrzymała 66,70 punktów, w tym:
      -  61,70 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”,

4) oferta nr 5Biuro Projektów ,,A-Propol” s.c., A. Biegański, D. Biegańska, ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice otrzymała 53,01 punktów, w tym:
      -  48,01 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”,

5) oferta nr 6SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. Jawna, ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań otrzymała 57,19 punktów, w tym:
      -  52,19 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”,

6) oferta nr 7Grontmij Polska Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań otrzymała 49,44 punktów, w tym:
      -  44,44 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”,

7) oferta nr 9Pracownia Projektowa ,,MOSTOPOL” Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy otrzymała 63,65 punktów, w tym:
      -  58,65 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”,

8) oferta nr 10Renata Figura, ul. Maków 20, 45-227 Opole otrzymała 69,83 punktów, w tym:
      -  64,83 punktów w kryterium ,,cena”,
      -    5,00 punktów w kryterium ,,termin płatności”.