Przejdź do treści strony WCAG

Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.02.2016 r. pod numerem 30062 - 2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 3,20 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

UWAGA!

W dniu 18.02.2016 r. poniżej w załączeniu zamieszczono:
- pismo z udzieloną odpowiedzią na pytanie zadane przez Wykonawcę oraz informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia ze zmienionym terminem składania i otwarcia ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2016 r pod numerem 35870 - 2016.
Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 23.02.2016 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.02.2016 r. o godz. 10:15.


Załączniki:

PDFOczyszczanie nawierzchni 2016 - SIWZ.pdf
PDFOczyszczenie nawierzchni 2016 - ogł. o zmianie ogłoszenia - 18.02.2016.pdf
PDFOczyszczenie nawierzchni 2016 - pismo z odp. na pytania i zm. term. dodane 18.02.2016r.pdf
 

PDFOczyszczenie nawierzchni 2016 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 1 - formularz oferty.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2a - form. cenowy zad. 1.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2b - form. cenowy zad. 2.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2c - form. cenowy zad. 3.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2d - form. cenowy zad. 4.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2e - form. cenowy zad. 5.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2f - form. cenowy zad. 6.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2g - form. cenowy zad. 7.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2h - form. cenowy zad. 8.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2i - form. cenowy zad. 9.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2j - form. cenowy zad. 10.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2k - form. cenowy zad. 11.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2l - form. cenowy zad. 12.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 zał. nr 2m - form. cenowy zad. 13.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2n - form. cenowy zad. 14.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 2o - form. cenowy zad. 15.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 3 - ośw. art. 22.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 4 - ośw. art. 24.doc
DOCOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 5 - lista podmiotów.doc
PDFOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 6 - projekt umowy.pdf
PDFOczyszczenie nawierzchni 2016 Zał. nr 7 - wykaz miejsc. i odc. dróg.pdf