Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie remontów nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016/2017 z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.02.2016 r. pod numerem 31932 - 2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 6,10 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.
 

UWAGA!
W dniu 15.02.2016r. dodano pismo dotyczące zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Ponadto dodano nową zmienioną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2016r. pod numerem 15227-2016.
Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 01.03.2016 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.03.2016 r. o godz. 10:15.


Załączniki:

PDFRemonty nawierzchni 2016-17 - ogłoszenie o zmianie ogł. dodane 15.02.2016r.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2016-17 - pismo ze zmianami dodane 15.02.2016r.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2016-17 - SIWZ dodana 15.02.2016r.pdf
 

PDFRemonty nawierzchni 2016-17 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy zad. 1.xls
XLSRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 02b - kosztorys ofertowy zad. 2.xls
XLSRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 02c - kosztorys ofertowy zad. 3.xls
DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 08 - wykaz sprzętu.doc
DOCRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 09 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 11 - SPECYFIKACJA NA FREZOWANIE.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 11 - Specyfikacja REMONTY wg WT-2010.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 11 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA.pdf
PDFRemonty nawierzchni 2016-17 Zał. nr 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE przełomy.pdf