Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania

Strona archiwalna

 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.03.2016 r. pod numerem 44810-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 3,00 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dw administrowanych przez ZDW w Opolu z podziałem na zadania.pdf
DOCZał. nr 01- formularz oferty.doc
DOCZał. nr 02 - formularze cenowe 2a-2i.doc
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz sprzętu.doc
DOCZał. nr 07 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 08 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 09 - szczegółowe specyfikacje techniczne.pdf