Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI CZARNOWĄSY

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 02.03.2016 r.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 1850,30 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

UWAGA NR 1:
 
W dniu 01.04.2016 r. dodano w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert.
 
Przedłuża się termin składania ofert do dnia 18.04.2016 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.04.2016 r. o godz. 10:15

W związku z tym w dniu 01.04.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz umieszczono je w załączeniu. Ponadto umieszczono poniżej w załączeniu:
1) Nową i obowiązującą specyfikację istotnych warunków zamówienia (ze zmienionym terminem składania i otwarcia ofert, pozostałe zapisy specyfikacji nie uległy zmianie).
2) Nowy i obowiązujący Projekt Umowy (uwzględniający wprowadzoen zmiany w wyniku udzielenia odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania).

Jednocześnie usunięto nieaktualną SIWZ oraz nieaktualny Projekt Umowy zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 07.03.2016 r.

 

Załączniki:

PDFPismo z odp. na pyt. 1 i przedł. terminu skł. ofert - Nadzór Czarnowąsy - dodane 01.04.2016 r.pdf
PDFSprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - Nadzór Czarnowąsy dodane 01.04.2016 r.pdf
PDFNowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (ze zmien term skł i otw ofert) - Nadzór Czarnowąsy - dodana 01.04.2016 r.pdf
PDFNowy Zał nr 08 - Projekt Umowy - Nadzór Czarnowąsy dodany 01.04.2016 r.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamóweiniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE - Nadzór Czarnowąsy.pdf

DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Nadzór Czarnowąsy.doc
DOCZał. nr 02 - Oświadczenie art. 22 - Nadzór Czarnowąsy.doc
DOCZał. nr 03- Oświadczenie art. 24 - Nadzór Czarnowąsy.doc
DOCZał. nr 04 - Lista podmiotów - Nadzór Czarnowąsy.doc
DOCZał. nr 05 - Wykaz głównych usług - Nadzór Czarnowąsy.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz osób - Nadzór Czarnowąsy.doc
DOCZał. nr 07 - Wzór zobowiązania - Nadzór Czarnowąsy.doc

PDFZał. nr 09 - Wykaz badań laboratoryjnych - Nadzór Czarnowąsy.pdf
PDFZał. nr 10 - Zakres czynn. i obow. nadzoru - Nadzór Czarnowąsy.pdf
PDFZał. nr 11 - Zadania Inzyniera projektu - Nadzór Czarnowąsy.pdf
PDFZał. nr 12 - Przedmiar robót - Obwodnica Czarnowąs.pdf
ZIPZał. nr 13 - decyzja srodowiskowa.zip
ZIPZał. nr 13 - Docel. org. ruchu - DIG UMWO cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Docel. org. ruchu - DIG UMWO cz. 2.zip
ZIPZał. nr 13 - Docel. org. ruchu - DIG UMWO cz. 3.zip
ZIPZał. nr 13 - Docel. org. ruchu - UM Opola cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Docel. org. ruchu - UM Opola cz. 2.zip
ZIPZał. nr 13 - dod_dokirys1.zip
ZIPZał. nr 13 - dod_dokirys2.zip
ZIPZał. nr 13 - dod_dokirys3.zip
ZIPZał. nr 13 - dok_RPOWO2.zip
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja geologiczna cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Dokumentacja geologiczna cz. 2.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I Inwentaryzacja zieleni.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I Opinie do ZRID.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I PW b. drogowa bud. ukł. drog. obw. Czarnowąsy cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I PW b. drogowa bud. ukł. drog. obw. Czarnowąsy cz. 2.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I PW b. drogowa bud. ukł. drogowego.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I PW b. drogowa kanal. deszczowa i oświetl. drogowe.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I PW b. drogowa proj. zieleni i przepusty drogowe.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I PW b. elektroenergetyczna, konstrukcyjna i teletechniczna.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap I PW b. sanitarna.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II Inwentaryzacja zieleni.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II Opinie do ZRID.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II PW b. drogowa cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II PW b. drogowa cz. 2.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II PW b. elektroenergetyczna.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II PW b. konstrukcyjna cz. 1.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II PW b. konstrukcyjna cz. 2.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II PW b. sanitarna.zip
ZIPZał. nr 13 - Etap II PW b. teletechniczna.zip
ZIPZał. nr 13 - Uzgodnienia.zip
ZIPZał. nr 14 - Specyfikacje Techniczne.zip
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-03-2016
  przez: Jarosław Sołtysek
 • opublikowano:
  07-03-2016 13:37
  przez: Jarosław Sołtysek
 • zmodyfikowano:
  01-04-2016 13:29
  przez: Jarosław Sołtysek
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 2359
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl