Przejdź do treści strony WCAG

POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 15.841,77 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 7: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, Partner: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław, ul. Piotrkowska 9/27, 45-314 Opole – otrzymała 98,03 punktów, w tym:
- 93,03 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 81,34 punktów, w tym:
- 76,34 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
3) oferta nr 3: „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec – otrzymała 65,56 punktów, w tym:
- 60,56 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
4) oferta nr 2: ,,ZAKŁAD HANDLOWY” Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień – otrzymała 63,19 punktów, w tym:
- 58,19 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 2 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 22.500,34 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 2 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2: ,,ZAKŁAD HANDLOWY” Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień – otrzymała 92,21 punktów, w tym:
- 87,21 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 81,66 punktów, w tym:
- 76,66 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
3) oferta nr 3: „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec – otrzymała 65,33 punktów, w tym:
- 60,33 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 3 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 11.929,46 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2: ,,ZAKŁAD HANDLOWY” Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień – otrzymała 91,14 punktów, w tym:
- 86,14 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 3: „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec – otrzymała 65,05 punktów, w tym:
- 60,05 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 4 ofertę nr 2, złożoną przez:
,,ZAKŁAD HANDLOWY”
Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras
Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a
46-380 Dobrodzień

- za cenę: 8.469,36 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 4 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – otrzymała 85,50 punktów, w tym:
- 80,50 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 3: „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec – otrzymała 56,89 punktów, w tym:
- 51,89 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 5 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 4.293,16 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 5 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2: ,,ZAKŁAD HANDLOWY” Urządzanie i utrzymanie zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień – otrzymała 88,50 punktów, w tym:
- 83,50 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 3: „GRAMAR” Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec – otrzymała 65,55 punktów, w tym:
- 60,55 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.


- na zadanie nr 6 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 16.098,48 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 6 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 85,94 punktów, w tym:
- 80,94 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 7 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 24.159,71 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 7 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 85,26 punktów, w tym:
- 80,26 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 8 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 15.582,51 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 8 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 84,84 punktów, w tym:
- 79,84 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 5: ,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 77,86 punktów, w tym:
- 72,86 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 9 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 12.257,78 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Na zadanie nr 9 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

- na zadanie nr 10 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 18.496,51 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 10 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 79,69 punktów, w tym:
- 74,69 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 11 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 13.934,59 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 11 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 90,81 punktów, w tym:
- 85,81 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 5: ,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 77,04 punktów, w tym:
- 72,04 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 12 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 12.874,90 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 12 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 91,43 punktów, w tym:
- 86,43 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 5: ,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 85,95 punktów, w tym:
- 80,95 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
3) oferta nr 7: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, Partner: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław, ul. Piotrkowska 9/27, 45-314 Opole – otrzymała 82,11 punktów, w tym:
- 77,11 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 13 ofertę nr 6, złożoną przez:
REMONDIS Opole Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole

- za cenę: 19.403,82 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 13 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – otrzymała 98,40 punktów, w tym:
- 93,40 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 5: ,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 74,70 punktów, w tym:
- 69,70 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
3) oferta nr 7: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o. ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, Partner: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Śmigiel Przemysław, ul. Piotrkowska 9/27, 45-314 Opole – otrzymała 62,44 punktów, w tym:
- 57,44 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 14 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 28.248,16 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 14 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 98,69 punktów, w tym:
- 93,69 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 5: ,,Usługi Leśne” Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 82,60 punktów, w tym:
- 77,60 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

- na zadanie nr 15 ofertę nr 1, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 11.291,72 PLN brutto i terminem oczyszczenia jezdni i chodników 25 dni od daty podpisania umowy.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 15 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: REMONDIS Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole – otrzymała 97,73 punktów, w tym:
- 92,73 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
2) oferta nr 5: „Usługi Leśne”  Jacek Bronowicki, Biadacz, ul. Leśna 40, 46-022 Luboszyce – otrzymała 85,47 punktów, w tym:
- 80,47 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”,
3) oferta nr 7: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Sp. z o.o., ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, Partner: Przedsiębiorstwo Usług  Wielobranżowych Śmigiel Przemysław, ul. Piotrkowska 9/27, 45-314 Opole – otrzymała 81,10 punktów, w tym:
- 76,10 punktów w kryterium „cena”,
- 5,00 punktów w kryterium „termin oczyszczenia jezdni i chodników”.

Zamawiający może zawrzeć umowy z wybranymi wykonawcami na zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 i 15 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 i 15.

Podpisanie umów z wybranym wykonawcą na zadania nr 6, 7, 8, 9 i 10 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.