Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W LATACH 2016/2017 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontów nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016/2017 z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1 ofertę nr 2, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
- za cenę: 1.183.610,55 PLN brutto i dysponowanie dodatkową brygadą.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 1 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 4: DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa – otrzymała 94,98 punktów, w tym:
- 84,98 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

- na zadanie nr 2 ofertę nr 2, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
- za cenę: 1.162.374,60 PLN brutto i dysponowanie dodatkową brygadą.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 2 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:
1) oferta nr 3: HUCZ Sp. z o.o., Sp. k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów  – otrzymała 97,65 punktów, w tym:
- 87,65 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
2) oferta nr 4: DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa – otrzymała 91,42 punktów, w tym:
- 81,42 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
3) oferta nr 1: P.U.H. “DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – otrzymała 75,15 punktów, w tym:
- 75,15 punktów w kryterium „cena”,
- 0,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
4) oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg – otrzymała 80,67 punktów, w tym:
- 70,67 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
5) oferta nr 7: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A,
52-200 Wrocław – otrzymała 69,30 punktów, w tym:
- 59,30 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.

- na zadanie nr 3 ofertę nr 5, złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TOMBUD” T. Trzaskowski
ul. Słowackiego 1/40
46-300 Olesno
- za cenę: 1.046.484,00 PLN brutto i dysponowanie dodatkową brygadą.


Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 90,00 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.
Pozostałe oferty wykonawców złożone na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:
1) oferta nr 8:  ,,REMOST” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno – otrzymała 95,52 punktów, w tym:
- 85,52 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
2) oferta nr 2:  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec – otrzymała 93,80 punktów, w tym:
- 83,80 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
3) oferta nr 4:  DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa – otrzymała 89,01 punktów, w tym:
- 79,01 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
4) oferta nr 9:  „BITUM” Sp. z o.o., Lipie Śl. ul. Cegielniana 20, 42-700 Lubliniec – otrzymała 83,38 punktów, w tym:
- 73,38 punktów w kryterium „cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”,
5) oferta nr 1:  P.U.H. “DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – otrzymała 69,20 punktów, w tym:
- 69,20 punktów w kryterium „cena”,
- 0,00 punktów w kryterium „dysponowanie dodatkową brygadą”.


Zamawiający może zawrzeć umowy z wybranymi wykonawcą na zadania nr 1, 2 i 3 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy na poszczególne zadania.