Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

DOSTAWA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD DLA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH I GRUPY INTERWENCYJNEJ W 2016 ROKU - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę oznakowania pionowego i urządzeń BRD dla Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej w 2016 roku" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 4 wykonawcy: RESTAL Sp. z o.o. Sp.k., ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole z ceną 185.709,11 PLN brutto i zadeklarowanym terminem dostawy w trybie pilnym 7 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty otrzymała w kryterium oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 90,00 punktów,
2) "termin dostawy w trybie pilnym" - 10,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 3 - GZD sp. z o.o. sp. k., ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna otrzymała 73,45 punktów, w tym:
a) "cena" - 73,45 punktów,
b) "termin dostawy w trybie pilnym" - 0,00 punktów,
2) oferta nr 5 - Reznak Sp. z o.o., ul. Wspólna 1S, 45-839 Opole otrzymała 96,73 punktów, w tym:
a) "cena" - 86,73 punktów,
b) "termin dostawy w trybie pilnym" - 10,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-04-2016
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  01-04-2016 10:48
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1170
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl