Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2016 R. - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.04.2016 r. pod numerem 77508-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 4,70 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Remonty grysy.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia - Remonty grysy.pdf
DOCZał. nr 01 - Formularz oferty - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 02a - Kosztorys ofertowy na zad. nr 1 - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 02b - Kosztorys ofertowy na zad. nr 2 - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 02c - Kosztorys ofertowy na zad. nr 3 - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 03 - Ośw. art. 22 - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 04 - Ośw. art. 24 - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz robót - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 07a - Wykaz osób - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 07b - Wykaz osób dodatkowa brygada - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 08a - Wykaz sprzętu - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 08b - Wykaz sprzętu dodatkowy potencjał dla dodatk. brygady - Remonty grysy.doc
DOCZał. nr 09 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Remonty grysy.doc
PDFZał. nr 10 - Projekt umowy 2016 - Remonty grysy.pdf
PDFZał. nr 11 - Specyfikacje techniczne - wymagania ogólne - Remonty grysy.pdf
PDFZał. nr 12 - Specyfikacje techniczne - grysy - Remonty grysy.pdf