Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. KĘDZIERZYN-KOŹLE – STARE KOŹLE OD KM 3+300,00 DO KM 5+500,00

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13, ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 01.04.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.04.2016 r. pod numerem 79416-2016.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 518,10 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.

 

UWAGA NR 1:
W dniu 25.04.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców oraz wynikający z udzielonych odpowiedzi poniższy załącznik:
- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z opisem technicznym.

 

UWAGA NR 2:
W dniu 06.05.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dot. sprostowania oraz umieszczono je w załączeniu.
Jednocześnie umieszczono poniżej w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.05.2016 r. pod numerem 113782 - 2016.

Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonym odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami i oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Nowa i obowiązująca strona nr 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Nowa i obowiązująca strona nr 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Nowy i obowiązujący Zał. nr 01 – Formularz oferty.
4. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02 – Kosztorys ofertowy.
5. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02 – Przedmiar robót.
6. Nowy i obowiązujący Zał. nr 10 – Projekt umowy z karta gwarancyjną.
7. Zmieniona i obowiązująca STWiORB (DMU 00.00.03 Informacja i Promocja Projektu).
8. Porozumienie Tauron.
9. Pismo w sprawie przedłużenie ważności warunków Tauron.
10. Uzgodnienie Orange
11. Uzgodnienie PW przez Tauron S.A.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 06.04.2016 r. stare, nieaktualne załączniki:
Zał. nr 01 - Formularz oferty, Zał. nr 02 - Kosztorys ofertowy, Zał. nr 02 - Przedmiar robót, Zał. nr 10 - Projekt umowy z kartą gwarancji

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 31.05.2016 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.05.2016 r. o godz. 10:15.

 

UWAGA NR 3:
W dniu 11.05.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę.

 

UWAGA NR 4:
W dniu 20.05.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawcę wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02 – Kosztorys ofertowy dodany 20.05.2016 r.
2. Nowy i obowiązujący Zał. nr 02 – Przedmiar robót dodany 20.05.2016 r.
3. Zmienioną i obowiązującą STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogólne".

Zmienioną i obowiązującą STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogólne" zamieszczono w nowym pliku zawierającym wszystkie obowiązujące Specyfikacje Techniczne o nazwie:
,,Nowy Zał. nr 11 - STWIORB K-Koźle - Stare Koźle dodany 20.05.2016 r."

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 06.04.2016 r.stary, nieaktualny załącznik:
,,Zał. nr 11 - SST K-Koźle - Stare Koźle".

Ponadto usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 06.05.2016 r.stare, nieaktualne załączniki:
,,Nowy Zał. nr 02 - Kosztorys ofertowy dodany 06.05.2016 r.",
,,Nowy Zał. nr 02 - Przedmiar robót dodany 06.05.2016 r.".

 

Załączniki:

PDFPismo z odp. na pyt. 4 wraz ze zmianami dodane 20.05.2016 r.pdf
XLSXNowy Zał nr 02 - Kosztorys ofertowy K-Koźle - Stare Koźle dodany 20.05.2016 r.xlsx
PDFNowy Zał. nr 02 - Przedmiar robót K-Koźle - Stare Koźle dodany 20.05.2016 r.pdf
PDFNowy Zał. nr 11 - STWIORB K-Koźle - Stare Koźle dodany 20.05.2016 r .pdf
 

 

PDFPismo z odp. na pyt. 3 - dodane 11.05.2016 r.pdf

 

PDFPismo z odp. na pyt. 2 wraz ze zmianami dodane 06.05.2016 r..pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP dodane 06.05.2016 r.pdf
PDFNowa strona nr 14 SIWZ dodana 06.05.2016 r.pdf
PDFNowa strona nr 17 SIWZ dodana 06.05.2016 r.pdf
DOCNowy Zał. nr 01 - Formularz oferty dodany 06.05.2016 r.doc


PDFNowy Zał. nr 10 - Projekt umowy z karta gwarancyjną dodany 06.05.2016 r.pdf
PDFZmieniona Specyfikacja DMU 00 00 03 dodana 06.05.2016 r.pdf
PDFPorozumienie Tauron 14_02_19 dodane 06.05.2016 r.pdf
PDFPismo w sprawie przedłużenia warunków Tauron dodane 06.05.2016 r.pdf
PDFUzgodnienie Orange 40685 dodane 06.05.2016 r.pdf
PDFUzgodnienie projektu przez Tauron dodane 06.05.2016 r.pdf
 

 

 

PDFPismo z odp. na pyt.1 wraz z załącznikami dodane 25.04.2016 r. - K-Koźle - Stare Koźle.pdf
ZIPProjekt stałej organ. ruchu wraz z op. techn. dodany 25.04.2016 r.zip
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE K-Koźle - Stare Koźle.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP K-Koźle - Stare Koźle.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia K-Koźle - Stare Koźle.pdf
DOCZał. nr 03 - Oświadczenie art. 22 K-Koźle - Stare Koźle.doc
DOCZał. nr 04 - Oświadczenie art. 24 K-Koźle - Stare Koźle.doc
DOCZał. nr 05 - Lista podmiotów K-Koźle - Stare Koźle.doc
DOCZał. nr 06 - Wykaz robót K-Koźle - Stare Koźle.doc
DOCZał. nr 07 - Wykaz osób K-Koźle - Stare Koźle.doc
DOCZał. nr 08 - Wykaz potencjału technicznego K-Koźle - Stare Koźle.doc
DOCZał. nr 09 - Wzór zobowiązania K-Koźle - Stare Koźle.doc


ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. elektryka i oswietlenie.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. kanalizacja deszczowa.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. projekt.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. przepusty.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. teletechnika.zip
ZIPZał. nr 12 - Dok. proj. wodociąg.zip
ZIPZał. nr 13 - Uzgodnienia.zip