Przejdź do treści strony WCAG

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.04.2016 r. pod numerem 37297-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,50 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ - Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dw administrowanych przez ZDW w Opolu z podziałem na zadania.pdf
DOCZał. nr 01- formularz oferty.doc
DOCZał. nr 02 - formularze cenowe 2a-2c.doc
DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz sprzętu.doc
DOCZał. nr 07 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 08 - projekt umowy.pdf
PDFZał. nr 09 - specyfikacje techniczne.pdf