Przejdź do treści strony WCAG

REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 W M. TUŁOWICE ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11 oraz ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.04.2016 r. pod numerem 86314 - 2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 11,90 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Załączniki:

PDFRemont chodników Tułowice - ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFRemont chodników Tułowice - SIWZ.pdf
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 01 - formularz oferty.doc
XLSRemont chodników Tułowice Zał. nr 02a - kosztorys ofertowy - zad. nr 1.xls
PDFRemont chodników Tułowice Zał. nr 02a - przedmiar - zad. nr 1.pdf
XLSRemont chodników Tułowice Zał. nr 02b - kosztorys ofertowy - zad. nr 2.xls
PDFRemont chodników Tułowice Zał. nr 02b - przedmiar - zad. nr 2.pdf
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 06 - wykaz robót.doc
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 07 - wykaz osób.doc
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 08 - wykaz sprzętu.doc
DOCRemont chodników Tułowice Zał. nr 09 - wzór zobow. podmiotu trzeciego.doc
PDFRemont chodników Tułowice Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf
ZIPRemont chodników Tułowice Zał. nr 11 - spec. techn.zip