Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.04.2016 r. pod numerem 43529-2016.
Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 2,10 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania

 

UWAGA !

Dnia 22.04.2016 r. dodano pismo dotyczące zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Ponadto dodano nową zmodyfikowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz nowy formularz cenowy stanowiący załacznik nr 2b siwz.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.04.2016 r pod numerem 45125-2016.

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 05.05.2016 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05.05.2016 r o godz 10:15.

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFPismo do wszystkich pobierajacych specyfikację istotnych warunków zamówienia - dodane 22.04.2016.pdf
PDFSIWZ II - Wycinka drzew z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania.pdf
DOCXZał. nr 2b II - formularz cenowy zad 2 docx.docx
 

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCXZał. nr 02a - formularz cenowy zad 1 docx.docx

DOCZał. nr 03 - ośw. art. 22.doc
DOCZał. nr 04 - ośw. art. 24.doc
DOCZał. nr 05 - lista podmiotów.doc
DOCZał. nr 06 - wykaz usług.doc
DOCZał. nr 07 - wykaz sprzętu.doc
DOCZał. nr 08 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 09 - projekt umowy.pdf